ezprof/go.mod
Sasha Koshka 8040e56bd0 Add files
2023-03-08 20:16:09 -05:00

4 lines
54 B
Modula-2

module git.tebibyte.media/sashakoshka/ezprof
go 1.20